Δημοσιεύθηκε την 1 σχόλιο

Ψύξη & Θέρμανση γάλακτος, τα αρχέγονα όπλα στον πόλεμο με τους μικροοργανισμούς

Ψύξη & Θέρμανση, τα αρχέγονα όπλα ενός τίμιου αγωνιστή στον πόλεμο με τους μικροοργανισμούς

Ποιος ο ρόλος της ψύξης και της θέρμανσης στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης της ποιότητας του γάλακτος? Σε ποιους μικροοργανισμούς επιδρά η ψύξη και σε ποιους η θέρμανση? Τα είδη των μικροοργανισμών του γάλακτος Το στάδιο από την άμελξη μέχρι την παστερίωση είναι κρίσιμο. Χρειάζεται προσοχή πώς θα διαχειριστούμε το χρόνο. Το γάλα εξέρχεται από τη…

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε την

Παστεριωτής γάλακτος ανοικτού τύπου

Ασυνεχής μέθοδος παστερίωσης [Vat pasteurization] Η θέρμανση του γάλακτος γίνεται στους 63℃ για χρονικό διάστημα 30 λεπτών υπό συνεχή ανάδευση. Στο εσωτερικό του παστεριωτή υπάρχει αναδευτήρας. [Σε παλιές κατασκευές το έργο αυτό το αναλάμβανε ο τυροκόμος με την βοήθεια του αναδευτήρα]. Ο παστεριωτής είναι στην ουσία ένας λέβητας διπλών τοιχωμάτων μεταξύ των οποίων υπάρχει νερό…

Διαβάστε περισσότερα