Δημοσιεύθηκε την 2 σχόλια

Τί πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζω για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών – Μέρος 1ο

πρωτοσέλιδο - Τι πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζω για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών – Μέρος 1ο

Γιατί εμένα με ενδιαφέρει η ανάπτυξη, των μικροοργανισμών, στο γάλα? Τί είναι ο ρυθμός ανάπτυξης, και τί είναι ο χρόνος γενεάς των μικροοργανισμών?

Η ανάπτυξη των μικροοργανισμών, στο γάλα, γίνεται με γεωμετρική πρόοδο
Τι πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζω για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών – Μέρος 1ο
Ένα βακτήριο χωρίζεται σε 2 βακτήρια, (1η γενεά), μετά σε 4 βακτήρια, (2η γενεά), μετά σε 8 βακτήρια, (3η γενεά), μετά σε 16 βακτήρια, (4η γενεά), κ.ο.κ.

Ο όρος, ανάπτυξη, αναφέρεται στην αύξηση, του πληθυσμού, δηλαδή, στον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών.

Οι μικροοργανισμοί, οι οποίοι, εμάς, μάς απασχολούν, στην γαλακτοκομία, και γενικότερα, στην παρασκευή, των γαλακτοκομικών προϊόντων, είναι τα βακτήρια.

Μην ξεχνάμε!

Οι γαλακτοκομικές καλλιέργειες τυροκόμησης αποτελούνται, κυρίως, από βακτήρια, και συγκεκριμένα, από, οξυγαλακτικά βακτήρια.

Δείτε: Οξυγαλακτικά Βακτήρια? Ποιά είναι τελικά?

Τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται με διχοτόμηση.

Ένα βακτήριο χωρίζεται, και, έτσι, προκύπτουν 2 νέα βακτήρια.

Αυτά, τα 2 βακτήρια χωρίζονται, και, έτσι, προκύπτουν 4 νέα βακτήρια, κ.ο.κ.

Γαλακτοκομικές καλλιέργειες τυροκόμησης με την μορφή DVS. Στην περίπτωση αυτή, εμείς, θέλουμε την ταχεία ανάπτυξη, όλων, εκείνων, των ωφέλιμων μικροοργανισμών, τους οποίους,  αυτές, οι γαλακτοκομικές καλλιέργειες εκκίνησης περιέχουν.

Ο πολλαπλασιασμός, αυτός, των βακτηρίων, ακολουθεί γεωμετρική πρόοδο.

20 = 1    21 = 2   →   22 = 4   →   23 = 8…  →  2n

Κάθε μία νέα διαίρεση, δημιουργεί, ακολούθως, και μία νέα γενιά μικροοργανισμών.

Για να δούμε, λοιπόν, το τί γίνεται.

Έστω ότι, αρχικά, υπάρχουν N0 μικροβιακά κύτταρα ανά 1 ml γάλακτος.

Τότε, μετά από n διαιρέσεις, (ή, κατά την n ιοστή γενιά), ο πληθυσμός N θα είναι :

N = N0 x 2n (1)

Για να δούμε, αυτήν, την σχέση (1)

Εμείς έχουμε ένα γάλα.

Μετράμε τον πληθυσμό, των βακτηρίων, αυτού, του γάλακτος.

Δείτε: Πώς μετράμε τους μικροοργανισμούς στο γάλα
Οι (υψηλές) θερμοκρασίες, (κοντά στους 25 ℃), ευνοούν πολύ την ανάπτυξη των μεσόφιλων μικροοργανισμών. Οι θερμόφιλοι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται, καλύτερα, σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Αλλά, επίσης, οι θερμόφιλοι μικροοργανισμοί έχουν πολύ μικρό χρόνο γενεάς.

Έστω ότι, αρχικά, στο 1 ml, αυτού, του γάλακτος, υπάρχουν 10.000 βακτήρια.

Στην 1η διαίρεση, ο πληθυσμός, αυτών, των βακτηρίων, θα είναι:

N = 10.000 x 21 = 10.000 x 2 = 20.000 βακτήρια

Μετά από 5 διαιρέσεις, ο πληθυσμός αυτών, των βακτηρίων, θα είναι:

N = 10.000 x 25 = 10.000 x 32 = 320.000 βακτήρια.

Εάν, εμείς λογαριθμήσουμε την (1), θα πάρουμε:

logN = logN0 + nlog2 ή logN = logN0 + 0.3n (2)

γιατί log2 = 0.3

Τί πρέπει οπωσδήποτε εγώ να γνωρίζω για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών στο γάλα?

Ποιός είναι ο Ρυθμός ανάπτυξης ή Ρυθμός αύξησης (growth rate) των μικροοργανισμών

Το φρεσκοαμελγμένο γάλα θα πρέπει, όσο το δυνατόν, γρηγορότερα, να ψυχθεί.  Δηλαδή, εμείς, προσπαθούμε να αυξήσουμε το χρονικό διάστημα του χρόνου γενεάς. Όσο καθυστερούμε, τόσο, ο χρόνος γενεάς παραμένει μικρός. Μικρός χρόνος γενεάς σημαίνει γρήγορη αύξηση, του πληθυσμού, των μικροοργανισμών.

Ο ρυθμός ανάπτυξης εκφράζει τον αριθμό των γενεών, (των μικροοργανισμών), οι οποίες δημιουργούνται στη μονάδα του χρόνου.

Ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται ως: μ = n / t

Όπου, το n συμβολίζει τον αριθμό των γενεών.

Ας δούμε το προηγούμενο παράδειγμα.

Έστω, ότι, χρειαζόταν 2 ώρες (120 λεπτά), για να γίνουν, αυτές, οι 5 διαιρέσεις, ή για να φτάσουν τα βακτήρια στην 5η γενιά.

Τότε, ο ρυθμός ανάπτυξης, αυτών, των βακτηρίων, θα είναι μ = 5 / 120 = 1 γενεά ανά 24 λεπτά.

Ανάπτυξη των μικροοργανισμών στο γάλα – Ποιός είναι ο Χρόνος γενεάς (generation time) των μικροοργανισμών?

Ο ρυθμός ανάπτυξης εκφράζεται και ως χρόνος γενεάς (g).

Ο χρόνος γενεάς αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα, το οποίο απαιτείται για μια πλήρη κυτταρική διαίρεση,

Ή, το χρονικό διάστημα, το οποίο απαιτείται για να διπλασιασθεί ένας κυτταρικός πληθυσμός.

Ο χρόνος γενεάς υπολογίζεται ως:

g = t / n = 1 / μ

Απαιτείται σχολαστικός καθαρισμός του γαλακτοκομικού εξοπλισμού. Γενικά, η επικράτηση κακών συνθηκών υγιεινής κατά την άμελξη, των ζώων, θα έχει, ως συνέπεια την λήψη, ενός φρεσκοαμελγμένου γάλακτος, με υψηλό αρχικό πληθυσμό N0. Ήδη, εμείς έχουμε χάσει την μάχη.

Δηλαδή, στο προηγούμενο παράδειγμα, εμείς έχουμε: g = 24 λεπτά.

Για να δούμε τη σχέση (2).

logN = logN0 + nlog2 = logN0 + 0.3n

Μπορεί να γραφεί ως: logN = logN0 + 0.3 t / g (3)

Ανάπτυξη των μικροοργανισμών στο γάλα – Παράδειγμα 1ο

Έστω, ότι, εμείς, στο γάλα, είχαμε έναν αρχικό πληθυσμό, N0 = 10.000 = 104  βακτήρια.

Εμείς μετρήσαμε ότι ο χρόνος γενεάς, αυτών, των μικροοργανισμών, είναι 30 λεπτά.

Δηλαδή, κάθε 30 λεπτά,  ο μικροβιακός πληθυσμός διπλασιάζεται.

Μετά από 10 ώρες, ο πληθυσμός, των μικροοργανισμών, θα γίνει:

logN = logN0 + 0.3 t / g,

ή logN = log104 + 0.3 t / g ή logN = 4   + 0.3 x (10 ώρες) / (30 λεπτά) ή logN= 4 + 6 ή N = 1010 = 10.000.000.000 βακτήρια.

Ανάπτυξη των μικροοργανισμών στο γάλα – Παράδειγμα 2ο
Τί πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζω για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών – Μέρος 1ο
Εμείς αφήσαμε το γάλα εκτός ψυγείου. Εμείς βλέπουμε τιμή pH 4.52 στο γάλα. Είναι φανερό, ότι, αυτό, το γάλα ξίνισε. Σε αντίθεση, με τα ζυμωμένα γάλατα, (κεφίρ, ξινόγαλα, κ.α.), εμείς δεν πρέπει να καταναλώσουμε, αυτό, το γάλα.

Έστω, ότι, εμείς, στο γάλα, είχαμε έναν αρχικό πληθυσμό, N0 = 1.000 = 103  βακτήρια.

Ο χρόνος γενεάς, αυτών, των μικροοργανισμών, παραμένει, όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα, στα 30 λεπτά.

Μετά από 10 ώρες, ο πληθυσμός, των βακτηρίων, θα γίνει:

logN = logN0 + 0.3 t / g ή logN = log103 + 0.3 t / g ή logN = 3   + 0.3 x (10 ώρες) / (30 λεπτά) ή logN= 3 + 6 ή N = 109 = 1.000.000.000 βακτήρια.

Εμείς παρατηρούμε μια, σχετικά, μικρή διαφορά, μεταξύ, των μεγεθών των δύο πληθυσμών.

Ανάπτυξη των μικροοργανισμών στο γάλα – Παράδειγμα 3ο

Έστω, ότι, εμείς, στο γάλα, είχαμε έναν αρχικό πληθυσμό, N0 = 10.000 = 104  βακτήρια.

Ο χρόνος γενεάς, αυτών, των μικροοργανισμών, παραμένει, όπως και στα προηγούμενα παραδείγματα, στα 30 λεπτά.

Όμως, εμείς φροντίσαμε να ψύξουμε, ή, να επεξεργαστούμε το γάλα, μέσα σε 5 ώρες, αντί σε 10 ώρες.

Τότε, ο πληθυσμός, αυτών, των βακτηρίων, θα αυξηθεί σε:

logN = logN0 + 0.3 t / g ή logN = log104 + 0.3 t / g ή logN = 4   + 0.3 x (5 ώρες) / (30 λεπτά) ή logN= 4 + 3 ή N = 107 = 10.000.000 βακτήρια.

Εμείς παρατηρούμε μια μεγάλη διαφορά, σε σχέση, με τους πληθυσμούς, των βακτηρίων, των προηγουμένων περιπτώσεων.

Ανάπτυξη των μικροοργανισμών στο γάλα – Παράδειγμα 4ο
Τί πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζω για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών – Μέρος 1ο
Ρίχνω την γιαουρτομαγιά στο γάλα. Δηλαδή? Εγώ μεταφέρω τους επιθυμητούς μικροοργανισμούς, από το γιαούρτι, στο γάλα. Αυτό, το οποίο, εγώ θέλω, τώρα, είναι να επιτύχω την ταχεία  αύξηση του πληθυσμού, αυτών, των μικροοργανισμών. Πώς θα γίνει αυτό? Εγώ θα επωάσω το γάλα, σε μια τέτοια θερμοκρασία, ώστε, να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση του χρόνου γενεάς.

Έστω, ότι, εμείς, στο γάλα, είχαμε έναν αρχικό πληθυσμό, N0 = 10.000 = 104  βακτήρια.

Ο χρόνος γενεάς, αυτών,  των μικροοργανισμών, είναι, τώρα, στα 60 λεπτά, διότι, εμείς φροντίσαμε να τοποθετήσουμε, αυτό, το γάλα σε ψυχρότερο περιβάλλον.

Δείτε: Πώς η θερμοκρασία επιδρά καίρια στους μικροοργανισμούς του γάλακτος

Μετά από 10 ώρες, ο πληθυσμός, αυτών,  των μικροοργανισμών, θα γίνει:

logN = logN0 + 0.3 t / g,

ή logN = log104 + 0.3 t / g,

ή logN = 4   + 0.3 x (10 ώρες) / (1 ώρα),

ή logN = 4 + 3

ή N = 107 = 10.000.000 βακτήρια.

Εμείς παρατηρούμε και εδώ μια μεγάλη διαφορά, σε σχέση, με τον πληθυσμό, των βακτηρίων, στο 1ο Παράδειγμα.

Ανάπτυξη των μικροοργανισμών στο γάλα – Παράδειγμα 5ο

Έστω, ότι, εμείς, στο γάλα, είχαμε έναν αρχικό πληθυσμό, N0 = 10.000 = 104  βακτήρια.

Γιατί τα γαλακτοκομικά βρίσκονται υπό ψύξη? Διότι, εμείς προσπαθούμε να αυξήσουμε τον χρόνο γενεάς, στους,  περισσότερο, αλλοιογόνους μικροοργανισμούς.

Ο χρόνος γενεάς, αυτών  των μικροοργανισμών, είναι στα 60 λεπτά, διότι, και εδώ, φροντίσαμε να τοποθετήσουμε το γάλα σε ψυχρότερο περιβάλλον.

Μετά από 5 ώρες, ο πληθυσμός, των βακτηρίων, θα γίνει:

logN = logN0 + 0.3 t / g ή logN = log104 + 0.3 t / g ή logN = 4   + 0.3 x (5 ώρες) / (1 ώρα) ή logN = 4 + 1.5 ή N = 105.5 = 316.000 βακτήρια.

Η διαφορά, εδώ, σε σχέση, με τους πληθυσμούς, των βακτηρίων, των προηγουμένων περιπτώσεων, είναι τεράστια.

Ανάπτυξη των μικροοργανισμών στο γάλα – Τί εμάς, μάς λέει, λοιπόν, η σχέση (3)?

Το χρονικό διάστημα (t), και ο χρόνος γενεάς (g), αποτελούν τους κρίσιμους παράγοντες για το μέγεθος, του τελικού πληθυσμού, των μικροοργανισμών, μέσα σε ένα τρόφιμο.

Απαιτείται, λοιπόν, εμείς να κινούμαστε γρήγορα, και να μην αφήνουμε το γάλα εκτεθειμένο, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επίσης, εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε, ώστε, να αυξάνουμε, όσο το δυνατόν, τον χρόνο γενεάς, των μικροοργανισμών.

Η αύξηση, του χρόνου γενεάς, επιτυχάνεται με την πτώση της θερμοκρασίας του γάλακτος, ή των γαλακτοκομικών.

Ανάπτυξη των μικροοργανισμών στο γάλα – Από τί εξαρτάται ο χρόνος γενεάς?
Τί πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζω για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών – Μέρος 1ο
Σε ποιά θερμοκρασία θα γίνει η επώαση του κεφίρ μου? Κάθε είδος μικροοργανισμών έχει διαφορετική ιδανική θερμοκρασία ανάπτυξης. Όσο μακρύτερα, από την ιδανική θερμοκρασία ανάπτυξης, γίνεται η επώαση,  τόσο, αυξάνει και ο χρόνος γενεάς του μικροοργανισμού. Άρα, τόσο μικρότερη θα είναι και η αύξηση του πληθυσμού, αυτού, του μικροοργανισμού.

Ο χρόνος γενεάς, των μικροργανισμών, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Το ύψος, της θερμοκρασίας, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στον χρόνο γενεάς, των μικροργανισμών.

Δείτε: Τί πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζω για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών – Μέρος 2ο

Επίσης, παράγοντες, όπως, είναι η τιμή του pH, η συγκέντρωση του οξυγόνου, η ύπαρξη και η δράση παρεμποδιστών, η παρουσία θρεπτικών στοιχείων κ.α.,  θα επηρεάσουν τον χρόνο γενεάς των μικροργανισμών.

Ανάπτυξη των μικροοργανισμών στο γάλα – Τί θα πρέπει εγώ να θυμάμαι?

Η ανάπτυξη, των μικροοργανισμών, θα πρέπει να αποτελεί ένα ιδιαίτερο σημείο ενδιαφέροντος,

—είτε πρόκειται, για αλλοιογόνους μικροοργανισμούς, οι οποίοι θα υποβαθμίσουν την ποιότητα του γάλακτος, και των γαλακτοκομικών μας,

Τί πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζω για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών – Μέρος 1ο
Το φρέσκο παστεριωμένο γάλα έχει διάρκεια ζωής 7 ημέρες. Όταν, όμως, εμείς αφήνουμε, αυτό, το γάλα εκτός ψυγείου, ιδιαίτερα, κατά την θερινή περίοδο, τότε, αυτός, ο χρόνος ζωής ελαττώνεται.

—είτε πρόκειται, για ωφέλιμους μικροοργανισμούς, τους οποίους, εμείς, συνειδητά, εμπλέξαμε στο γάλα, μέσω, της ”Μαγιάς”, ώστε, να φτιάξουμε τα επιθυμητά γαλακτοκομικά προϊόντα.

Αντιλαμβανόμαστε, ότι, στην περίπτωση, των ωφέλιμων μικροοργανισμών,  επιζητούμε την ταχεία ανάπτυξη αυτών.

Συνεπώς,

-1) εμείς θέλουμε έναν υψηλό,  αρχικό πληθυσμό N0, και,

-2) εμείς θέλουμε έναν σύντομο χρόνο γενεάς

έτσι ώστε, ο αριθμός, αυτών, των ωφέλιμων μικροοργανισμών, να φθάσει σε πολύ υψηλά νούμερα, μέσα, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Δείτε περισσότερα:

Effect of low-temperature storage on the bacteriological quality of raw milk. Griffiths, M.W., J.D. Phillips and D.D. Muir. 1987. Food Microbiol. 4: 285–291.

Modeling the relation between bacterial growth and storage temperature in pasteurized milks of varying hygienic quality. Griffiths, M.W. and J.D. Phillips. 1988. J. Soc. Dairy Technol. 41: 96–102.

 The microbiology of raw milk. Chambers, J.V. 2002. pp. 39–85. In: R.K. Robinson [ed.]. Dairy Microbiology Handbook, 3rd edition. John Wiley and Sons Inc, Ames, Iowa, USA.

Influence of raw milk quality on fluid milk shelf life. Barbano, D.M., Y. Ma and M.V. Santos. 2006. J. Dairy Sci. 89 Suppl. 1: E15–19.

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *