Δημοσιεύθηκε την Σχολιάστε

Τί πρέπει να προσέχω όταν φτιάχνω αϊράνι ή αριάνι

πρωτοσέλιδο - Τι πρέπει να προσέχω όταν φτιάχνω αϊράνι ή αριάνι

Τί θα πρέπει οπωσδήποτε να ξέρω όταν εγώ φτιάχνω ποτό αϊράνι ή αριάνι

Φτιάχνω ποτό αϊράνι ή αριάνι – Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά, αυτού, του προϊόντος?
Τι πρέπει να προσέχω όταν φτιάχνω αϊράνι ή αριάνι
Στην ουσία το αϊράνι είναι αραιωμένο γιαούρτι. Λόγω, λοιπόν, του ότι, το αριάνι βρίσκεται, σε ρευστή μορφή, συχνά, αναφέρεται ως πόσιμο γιαούρτι, (drinkable yogurt). Ή το αριάνι, συχνά, αναφέρεται ως ποτό τύπου γιαουρτιού (yoghurt type beverage).

Με ποιό τρόπο εμείς μπορούμε να φτιάξουμε ποτό αριάνι?

Το ποτό αϊράνι ή αριάνι αποτελεί ένα παραδοσιακό ποτό ζυμωμένου γάλακτος ή οξεογάλακτος.

Δείτε: Γιατί τα λέμε οξεογάλατα?

Το ποτό αριάνι, φτιάχνεται από:

—1. την προσθήκη νερού, σε, ήδη, παρασκευασμένο γιαούρτι.

—2. την προσθήκη νερού σε γάλα, το οποίο, αργότερα, θα γίνει γιαούρτι.

Δείτε: Να οι 2 τρόποι με τους οποίους φτιάχνω αϊράνι ή αριάνι!

Σύμφωνα με τον τουρκικό Κώδικα Τροφίμων, το ποτό αϊράνι ορίζεται ως:

΄΄ το πόσιμο προϊόν που έχει υποστεί ζύμωση, το οποίο παρασκευάζεται με την προσθήκη νερού σε γιαούρτι ή με την προσθήκη καλλιέργειας γιαούρτης σε τυποποιημένο γάλα΄΄

Πρωτεΐνη (g/100ml) Όχι μικρότερη από 2.8
Τιτλοδοτούμενη οξύτητα (g lactic acid/100 mL) Όχι μικρότερη από 0.6
Στερεά συστατικά άνευ λίπους (g/100ml) Όχι λιγότερα από 6
 Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά του Αϊράνι σύμφωνα με τον Κώδικας Τροφίμων (Τουρκία).
Τι πρέπει να προσέχω όταν φτιάχνω αϊράνι ή αριάνι
Στο εμπόριο υπάρχουν πολλά είδη αριάνι. Όλα αυτά, τα προϊόντα έχουν διαφορετική σύσταση, αλλά,  αυτά, τα προϊόντα έχουν και διαφορετικά ρεολογικά χαρακτηριστικά.

Φτιάχνω ποτό αϊράνι ή αριάνι – Τί υπάρχει στο εμπόριο ?

Παρόλο, λοιπόν, που σύμφωνα, με τον τουρκικό Κώδικα Τροφίμων, το ποτό αριάνι πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, εντούτοις, στο εμπόριο, αυτό, φαίνεται, να μην ισχύει.

Γενικά, για τα αϊράνι του εμπορίου:

Η περιεκτικότητα σε ολικά στερεά κυμαίνεται από, 1.07 έως 11%.

Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη είναι, μεταξύ, 0.74 και 3.48%.

Η περιεκτικότητα σε αλάτι είναι, περίπου, από 0.17 έως 1.75%.

Η περιεκτικότητα σε λίπος κυμαίνεται από, 0.1 έως 3%.

Η τιτλοδοτούμενη οξύτητα είναι, μεταξύ, 0.4 και 1.73%.

Η τιμή pH ποικίλλει από, 3.44 έως 4.44.

Ποιά είναι η καλύτερη συνταγή όταν εγώ φτιάχνω ποτό αϊράνι ή αριάνι ? – Ποιοί παράγοντες θα επηρεάσουν το προϊόν μου ?

Για να φτιάξω ένα καλό ποτό αριάνι, απαιτείται, τουλάχιστον, εγώ να γνωρίζω τις βασικές αρχές παρασκευής ,των ζυμωμένων γαλάτων.

Να οι 2 τρόποι με τους οποίους φτιάχνω αϊράνι ή αριάνι!
Η θερμική επεξεργασία, στην οποία, εμείς θα υποβάλλουμε το γάλα μας, θα επηρεάσει και τα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος.

Τα οργανοληπτικά, και τα ρεολογικά χαρακτηριστικά, του τελικού μου προϊόντος, θα εξαρτηθούν από, πολλούς παράγοντες.

Βασικοί παράγοντες οι οποίοι θα επηρεάσουν την ποιότητα του παραγομένου προϊόντος είναι:

— 1. Θερμική Επεξεργασία του Γάλακτος

Το γάλα θα πρέπει να υποβληθεί σε υψηλή θερμική επεξεργασία, της τάξεως:

85°C για 30 λεπτά,

ή 92°C για 6 λεπτά,

ή άλλη ισοδύναμη θερμική επεξεργασία.

Δείτε: 6 στόχοι που πετυχαίνω με την υψηλή θερμική επεξεργασία του γάλακτος

— 2. Περιεκτικότητα σε Ολικά Στερεά του Γάλακτος, και κυρίως, περιεκτικότητα του χρησιμοποιούμενου γάλακτος σε πρωτεΐνη
Όταν αγοράζουμε αριάνι, εμείς κοιτάμε την ετικέτα με τα συστατικά. Αυτό το προϊόν, αξίζει τα χρήματά μας?  Εδώ: αϊράνι του εμπορίου με περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 3.3%. Μια ομολογουμένως, υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.

Η ποσότητα των στερεών συστατικών, του γάλακτος, θα καθορίσει και τα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, του χρησιμοποιούμενου γάλακτος, θα ευνοήσει τον σχηματισμό του 3 σδιάστατου δικτύου, στο σχηματιζόμενο πήγμα.

Από την άλλη μεριά, η υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, μπορεί να προωθήσει, περισσότερο, εύκολα, και τον διαχωρισμό ορού, στο τελικό προϊόν.

Η υψηλή αναλογία πρωτεΐνης θα πρέπει να συνοδεύεται και από την χρήση της κατάλληλης ”Μαγιάς”.

Να τονίσουμε, ότι, η χρήση μη κατάλληλης ”Μαγιάς”, θα επιδράσει, αρνητικά, στα ρεολογικά χαρακτηριστικά, και κατά επέκταση, στην εμφάνιση του τελικού προϊόντος.

Δείτε: Φτιάχνω αϊράνι ή αριάνι από αϊράνι του εμπορίου

Φτιάχνω ένα επιτυχημένο ποτό αϊράνι ή αριάνι – Τί θα πρέπει εγώ να ξέρω?

— 3. Περιεκτικότητα σε αλάτι του τελικού προϊόντος

Καμπύλη όξυνσης για κάποια καλλιέργεια εκκίνησης, με την μορφή DVS,  Η ελάττωση της θερμοκρασίας θα μετατοπίσει την καμπύλη προς τα δεξιά και θα αυξήσει τον χρόνο επώασης.

Η ποσότητα του άλατος, την οποία, εμείς θα προσθέσουμε στο αριάνι μας, θα παίξει σημαντικό ρόλο, στην ποιότητα του προϊόντος, που θα παρασκευάσουμε.

Μεγάλες ποσότητες άλατος, θα επηρεάσουν αρνητικά το flavor, και, θα προωθήσουν τον διαχωρισμό του ορού.

Γενικά, η περιεκτικότητα σε αλάτι, του ποτού αριάνι,  δεν πρέπει να ξεπερνά το 1% κ.β.

— 4. Συνθήκες ζύμωσης (θερμοκρασία ζύμωσης, τιμή τελικού pH)

— Η θερμοκρασία της ζύμωσης, και,

— Η τιμή του τελικού pH,

θα επηρεάσουν σημαντικά, την ποιότητα, του τελικού προϊόντος.

Η υπερβολική όξυνση του ποτού θα προωθήσει τον διαχωρισμό ορού.

— 5. Είδος της ”Μαγιάς”

Συνήθως, η ”Μαγιά”, όταν, εμείς φτιάχνουμε αριάνι, μπορεί να είναι:

πρωτοσέλιδο - Φτιάχνω αϊράνι ή αριάνι από γιαούρτι
Παρασκευή ποτού Αϊράνι. Προσθέτω νερό στο γιαούρτι και αναδεύω το μίγμα (νερό + γιαούρτι) με μηχανικό τρόπο. Το τί είδους ποτό αριάνι θα προκύψει θα καθορισθεί, εν πολλοίς, από το είδος του χρησιμοποιουμένου γιαουρτιού.

— μια μικρή ποσότητα από ένα ήδη παρασκευασμένο γιαούρτι (γιαουρτοκαλλιέργεια)

–μικρή ποσότητα από αριάνι του εμπορίου

—καλλιέργεια εκκίνησης (starter cultures) με την μορφή DVS

Δείτε: Φτιάχνω αϊράνι ή αριάνι από καλλιέργεια εκκίνησης με την μορφή DVS

Ή, η ”Μαγιά”, όταν, εμείς φτιάχνουμε αριάνι, μπορεί να είναι ένας συνδυασμός, όλων αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, η ”Μαγιά”, θα πρέπει να περιέχει οξυγαλακτικά βακτήρια, τα οποία, βελτιώνουν τα ρεολογικά χαρακτηριστικά, και το flavor του αριάνι.

— 6. Προσθήκη βοτάνων και μπαχαρικών

Σε πολλά είδη του ποτού αριάνι, οι παρασκευαστές προσθέτουν δυόσμο, με την μορφή θρυμματισμένων αποξεραμένων φύλλων.

Πέρα από τον δυόσμο, πολλά άλλα βότανα, και μπαχαρικά, μπορούν να προστεθούν, κατά την παραγωγική διεργασία.

Τι πρέπει να προσέχω όταν φτιάχνω αϊράνι ή αριάνι
Μπορώ να φτιάξω ένα ιδιαίτερο ποτό Αριάνι, εάν εγώ χρησιμοποιήσω βότανα και μπαχαρικά. Παρόλα αυτά, η προσθήκη διαφόρων συστατικών, στο ποτό αριάνι, μπορεί να υποβαθμίσει και την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Ας αναφέρουμε μερικά:

Πιπέρι καγιέν, (cayenne peper), αλεύρι κινόα, (quinoa flour), μαύρο καρότο σε σκόνη (black carrot powder), κ.α.

Παρόλα αυτά, χρειάζεται προσοχή.

Η προσθήκη βοτάνων, και μπαχαρικών, μπορεί να έχει αρνητική επίδραση, στην ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Δείτε: Τι θα πρέπει οπωσδήποτε να ξέρω πριν προσθέσω Βότανα και Μπαχαρικά στα γαλακτοκομικά προϊόντα μου

— 7. Χρήση σταθεροποιητών, τρανσγλουταμινάσης (transglutaminase), κ. α.

Η χρήση σταθεροποιητών (stabilizers), θα επηρεάσει σημαντικά, κυρίως, τα ρεολογικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Δείτε περισσότερα:

Turkish food codex, Fermented milk products. Turkish food codex regulations, regulation No:2009/25. Ankara, Turkey: Republic of Turkey Ministry of Food, Agriculture and Livestock.

Effects of water and salt level on rheological properties of ayran, a Turkish yoghurt drink. Köksoy, A., & Kılıç, M. 2003. International Dairy Journal13: 835–839.

Use of hydrocolloids in textural stabilization of a yoghurt drink, ayran. Köksoy, A., & Kılıç, M. 2004. Food Hydrocolloids 18: 593–600.

Determination of some characteristics ayran production with using different cultures. Polat, S., 2009. Adana, Turkey, Thesis of MSc, Cukurova University Institue of Natural and Applied Sciences, Food Engineering.

Effect of casein to whey protein ratio of skim milk on the physical properties of a yoghurt drink, Ayran. Küçükçetin, A., Comak E.M, Aşcı A., Demir M., Şık B. 2012. Milclwissenschaft, 67(3) 233–248.

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *