Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 8

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ποσοτικός & Ποιοτικός Έλεγχος

Ανεπιθύμητα φουσκώματα σε τυριά?

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 2Υπερβολική όξυνση και άσχημη γεύση σε ζυμωμένα γάλατα?

Αποβολή ορού στο γιαούρτι?

Σκέψεις για παραγωγή νέων κερδοφόρων γαλακτοκομικών προϊόντων?

Αναλαμβάνουμε την αντιμετώπιση προβλημάτων των γαλακτοκομικών προϊόντων σε όλη την αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας  

Πραγματοποιούμε ποσοτικό έλεγχο για την αύξηση σε απόδοση του τελικού προϊόντος

Κατευθύνουμε τους παρασκευαστές σε ορθολογικό τρόπο εκμεταλλευόμενοι όλα τα δεδομένα της επιχείρησης

Μικροβιολογικές Αναλύσεις

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 5Αναλαμβάνουμε μικροβιολογικές αναλύσεις στο γάλα παραλαβής και στα γαλακτοκομικά προϊόντα  σε όλη την διαδικασία παραγωγής

1) Ο.Μ.Χ.

2) Αριθμός Σωματικών Κυττάρων

3) Παθογόνων Μικροοργανισμών

Ποιότητα του Νωπού Γάλακτος (Κανονισμός ΕΚ 1662/2006)

-έχει περιορισμένο αριθμό μικροβίων

≤ 100 000 μικρόβια / ml στους 30ºC για το αγελαδινό γάλα και

≤ 1 500 000 μικρόβια / ml στους 30ºC για το αιγοπρόβειογάλα

–έχει περιορισμένο σωματικών κυττάρων

≤ 400 000 για το αγελαδινό γάλα

Χημικές Αναλύσεις

Αναλαμβάνουμε χημικές αναλύσεις στο γάλα παραλαβής και στα γαλακτοκομικά Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 4προϊόντα  σε όλη την διαδικασία παραγωγής

1) Οξύτητα

2)  pH  

Είδος Γάλακτος Τιμή pH Οξύτητα
Αγελαδινό 6.55 – 6.75 14 – 16OD
Πρόβειο 6.51 – 6.85 18 – 22OD
Αίγειο 6.50 – 6.80 14 – 18OD

Φυσική οξύτητα και φυσιολογικές τιμές διαφόρων ειδών pH γάλακτος

3) Ειδικό Βάρος

4) Λίπος

5) Σ.Υ.Α.Λ.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 6

Κατώτατα όρια φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των διαφόρων ειδών γάλακτος που παράγονται στην Ελλάδα. (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης –Μέρος Α΄ Τρόφιμα και Ποτά, 2011)

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 36) Αντιβιοτικά

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

e-mail: [email protected]

tel: +30 6977369718