Posted on Leave a comment

Φωτοοξείδωση στο γάλα? Μάθε πώς

Φωτοξείδωση στο γάλα? Μάθε πώς

Πόσο η συσκευασία του γάλακτος μπορεί να προστατέψει την φωτοοξείδωση στο γάλα?

Ποιά είδη συσκευασίας δεν εμποδίζουν την φωτοοξείδωση στο γάλα?

Το φως προκαλεί οξείδωση στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα
Πολλές γαλακτοβιομηχανίες επιλέγουν ως υλικό συσκευασία την χάρτινη πολυστρωματική.

Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι ευαίσθητα στις αντιδράσεις οξειδώσεως που προκαλούνται από το φως.

Αυτές οι αντιδράσεις επηρεάζουν αρνητικά το flavor και οδηγούν σε μειωμένη διάρκεια ζωής του γάλακτος.

Η φωτοξείδωση του γάλακτος οφείλεται τόσο στην παρουσία τεχνητού όσο και φυσικού ηλιακού φωτός.

Υπεύθυνη είναι η ακτινοβολία με μήκη κύματος στην περιοχή UV (κάτω από 400 nm) και στην περιοχή του ορατού φωτός (400-800 nm).

Δείτε: Γάλα + Φως = Δυσάρεστο flavor + Μείωση θρεπτικής αξίας

Ας ξεκινήσουμε από την συσκευασία…

Ας υποθέσουμε ότι ήσαστε παραγωγός και θέλατε να συσκευάσετε τα γαλακτοκομικά σας προϊόντα με σκοπό να τα διαθέσετε στην αγορά προς πώληση.

Φωτοοξείδωση στο γάλα? Μάθε πώς
Έξυπνη συσκευασίας που μπορεί να ανιχνεύσει πότε το γάλα χαλάει. Το επαναχρησιμοποιούμενο καπάκι περιέχει έναν ασύρματο καταγραφέα που ανιχνεύει τις ηλεκτρικές αλλαγές που προκαλούνται από την ανάπτυξη βακτηρίων.

Τι υλικό θα επιλέγατε?

Σίγουρα αυτή δεν είναι μια ερώτηση που απευθύνεται σε πολλούς.

Απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για να μπορέσει κανείς να επιλέξει μεταξύ των υλικών συσκευασίας, η εξέλιξη της τεχνολογία των οποίων τρέχει με φρενήρεις ρυθμούς.

Ήδη αναπτύσσονται συσκευασίες που κατά την αλληλεπίδραση με το προϊόν παρατείνουν την διάρκεια ζωής του, [active, smart ή intelligent packaging].

Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε (ως παραγωγοί ή ως καταναλωτές) κάποιες βασικές αρχές για τα υλικά συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά υλικών συσκευασίας ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή

Να είναι ανθεκτικά ή καλύτερα ελαφριά? Να είναι ελκυστικά, αλλά..μήπως είναι τοξικά? Να παρέχουν θερμομόνωση ή καλύτερα φωτοπροστασία?

Η χάρτινη πολυστρωματική συσκευασία αποτελείται από διάφορους τύπους υλικών.

Να είναι αδιαπέρατα στον αέρα ή εύκολα στη χρήση τους?

Να παρέχουν προστασία από τους μικροοργανισμούς ή να είναι αδιάβροχα?

Να είναι φθηνά ή φιλικά προς το περιβάλλον?

Σίγουρα, όλα πρέπει να έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Να είναι… printable.

Απαιτείται να παρέχουν όλες τις πληροφορίες για το προϊόν που περιέχουν σε συμφωνία με την νομοθεσία.

Υλικά συσκευασίας γάλακτος και οξεογαλάτων

Ανάλογα με τον τύπο του γάλακτος, η ελληνική αγορά παρουσιάζει τις παρακάτω επιλογές:

1) Φρέσκο παστεριωμένο 7 ημερών ή υψηλότερης θερμικής επεξεργασίας 20 ημερών. Διατίθεται σε πλαστικές φιάλες πολυαιθυλενίου, PETE ή PET (Polyethylene Terephthalate)], και χάρτινα πολυστρωματικά, τύπου tetra pak.

2) Υψηλής θερμικής επεξεργασίας και αποστειρωμένο. Διατίθεται σε χάρτινα πολυστρωματικά.

Φωτοοξείδωση στο γάλα? Μάθε πώς
Γυάλινη συσκευασία. Σίγουρα όμορφη. Παρόλα αυτά το γυαλί είναι εύθραστο και επικίνδυνο υλικό. Η συσκευασία αυτή προωθεί την φωτοξείδωση. 

3) Αποστειρωμένο συμπυκνωμένο (τύπου ΝΟΥΝΟΥ). Διατίθεται σε σιδερένια κυτία.

4) Οξεογάλατα, (κεφίρ, ξυνόγαλα, αιράνι, κ.α.). Διατίθεται σε PETE, σε HDPE (High Density Polyethylene), και χάρτινα πολυστρωματικά.

Πώς θα καταλάβω το είδος του πλαστικού υλικού συσκευασίας?

Στο κάτω μέρος του πλαστικού μπουκαλιού που περιέχει γάλα ή οξεογάλατα (κεφίρ, ξυνόγαλα, κλπ.) υπάρχει ένα σήμα σε τριγωνικό σχήμα, το οποίο περιέχει έναν αριθμό.

Γενικά για πλαστικές συσκευασίες ο αριθμός αυτός είναι από 1 έως 7.  Για τις περιπτώσεις που αναφέρουμε εμείς θα δούμε τον αριθμό 1 ή τον αριθμό 2.

Ο αριθμός 1 αναφέρεται σε συσκευασία PETE και ο αριθμός 2 σε συσκευασία HDPE. Η συσκευασία PETE, (αριθμός 1), εφαρμόζεται σε εμφιαλωμένα νερά.

Τι (πρέπει να) απαιτεί ο καταναλωτής

Σίγουρα αυτό που πρέπει να εξασφαλίζει η συσκευασία σε ευαίσθητα προϊόντα όπως τα γαλακτοκομικά είναι η διατήρηση της θρεπτικής τους αξίας καθώς και η μη δημιουργία δυσμενούς flavor.

Πώς γίνεται αυτό?

Απαιτείται το υλικό συσκευασίας να μην επιδρά με το γάλα και να μην επιτρέπει την είσοδο μικροοργανισμών, νερού, αέρα στο εσωτερικό. Δηλαδή να το κρατά πλήρως απομονωμένο.

Φωτοξείδωση στο γάλα? Μάθε πώς
Ο αριθμός 1 στο κάτω μέρος του πλαστικού μπουκαλιού αναφέρεται σε συσκευασία PETE ή PET (Polyethylene Terephthalate).

Ο άνθρωπος έχοντας μια μακροσκοπική θεώρηση για τον κόσμο αισθάνεται ότι όντως το γάλα είναι απομονωμένο στη συσκευασία.

Όμως δεν είναι έτσι.

Κάθε συσκευασία παρουσιάζει στη θέση του καπακιού έστω και πολύ μικρή διαπερατότητα σε αέρια της ατμόσφαιρας (N2, O2, CO2). Η διαπερατότητα του οξυγόνου μας ενδιαφέρει πολύ, διότι η παρουσία του θα οξειδώσει το περιεχόμενο γάλα.

Συσκευασία PET (Polyethylene Terephthalate)

Ιδιαίτερα όμως, η συσκευασία πλαστικών μπουκαλιών από PETE ή PET (Polyethylene Terephthalate) φαίνεται να επιτρέπει την φωτοξείδωση στο γάλα.

Αποτέλεσμα είναι η ποιοτική υποβάθμιση του γάλακτος. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις οξεογαλάτων [κεφίρ, ξυνόγαλα, κλπ.] η αρνητική επίδραση είναι καταφανής.

Γιατί λοιπόν οι μονάδες παραγωγής γαλακτοκομικών την χρησιμοποιούν?

Οι λόγοι είναι προφανείς.

Γάλα σε συσκευασία HDPE (High Density Polyethylene). Η συσκευασία HDPE μεταδίδει το 57 έως 60% για μήκη κύματος φωτός μεταξύ των 300 και 700 nm.

Ο 1ος λόγος είναι ότι έχει μικρό κόστος. Δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξειδικευμένος μηχανισμός για την εμφιάλωση, όπως στην περίπτωση των χάρτινων πολυστρωματικών (cardboards).

Αντιλαμβάνεστε ότι το ίδιο ισχύει και για την συσκευασία πλαστικών μπουκαλιών από HDPE (High Density Polyethylene).

Σκεφτείτε, λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει συσκευασία PETE ή HDPE σε υψηλής θερμικής επεξεργασίας αποστειρωμένο γάλα.

Να σημειώσουμε πάντως ότι η συσκευασία HDPE δεν επιτρέπει την φωτοξείδωση στον ίδιο βαθμό με την συσκευασία PETE.

Προσπάθεια, για τον περιορισμό της φωτοξείδωσης, γίνεται ώστε οι συσκευασίες PETE και HDPE και περιέχουν 1-7% οξείδιο του τιτανίου, (TiO2).

Ο 2ος λόγος είναι ότι η συσκευασία από PETE είναι πιο ελκυστική.

Δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να δει το περιεχόμενο και του παρέχει μια ασφάλεια για το προϊόν που αγοράζει.

Δείτε πόσο ωραία φαντάζει μια μοντέρνα γυάλινη φιάλη γάλακτος.

Γάλα σε συσκευασία PETE ή PET (Polyethylene Terephthalate). Η συσκευασία PETE είναι μιας χρήσης και, μεταδίδει από 75 έως 85% του ορατού φωτός.

Φυσικά ένας 3ος λόγος είναι ότι οι καταναλωτές δεν ΄΄αντέδρασαν΄΄ ώστε να εγκαταλειφθεί αυτός ο τρόπος συσκευασίας μέσω πτώσης της ζήτησης.

Η ιδανική συσκευασία

Πάντως, η ανάπτυξη δυσάρεστων οσμών και η μείωση της θρεπτικής αξίας του γάλακτος, που προκαλείται από το φως, εξαρτάται και από τη διαθεσιμότητα του οξυγόνου.

Σίγουρα, μια ιδανική συσκευασία δεν επιτρέπει την είσοδο αέρα και φωτός στο περιεχόμενό της.

Για να μετριασθεί το μειονέκτημα αυτό, σε πολλές συσκευασίες, καλύπτεται η εξωτερική επιφάνεια από κάποιο αδιαπέραστο στο φως υλικό.

Εναλλακτικά, καλύπτονται με υλικό μπλε χρώματος ώστε να ανακλάται εκείνη η ακτινοβολία που επιφέρει την μεγαλύτερη επίδραση.

 

Facebook Comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *