Δημοσιεύθηκε την Σχολιάστε

Nα πώς γίνεται η ωρίμανση της βουτυροκρέμας

πρωτοσέλιδο - Nα πώς γίνεται η ωρίμανση της βουτυροκρέμας

Δείτε με ποιό τρόπο γίνεται η ωρίμανση της βουτυροκρέμας – Φυσική και Βιολογική ωρίμανση της βουτυροκρέμας

Ωρίμανση της βουτυροκρέμας – Η βουτυροκρέμα πριν το χτύπημα θα πρέπει να αποκτήσει συγκεκριμένες φυσικοχημικές ιδιότητες
Nα πώς γίνεται η ωρίμανση της βουτυροκρέμας
Μικρός κορυφολόγος γάλακτος. Με τον κορυφολόγο, εμείς αποκορυφώνουμε το γάλα και παίρνουμε την κρέμα.

Η κρέμα γάλακτος αποτελεί ένα γαλάκτωμα του τύπου Λίπος, (διεσπαρμένη φάση-dispersed phase), σε Νερό, (συνεχής φάση – continuous phase), [oil-in-water (O/W)].

Δείτε: Κρέμα γάλακτος – Αλήθεια, τί ξέρω για αυτήν?

Το λίπος, στην κρέμα, όπως, και στο γάλα, υπάρχει με την μορφή των λιποσφαιρίων (milk fat globules).

Αυτά, τα λιποσφαίρια, του γάλακτος, τα οποία, έχουν διάμετρο, περίπου, 0.5 με 10 μm, περιβάλλονται από μία μεμβράνη.

Για να είναι αποτελεσματική η βουτυροποίηση, η κρέμα θα πρέπει να έχει αποκτήσει συγκεκριμένες φυσικοχημικές ιδιότητες, πριν από το στάδιο της απόδαρσης (churning).

Για παράδειγμα, η κρέμα θα πρέπει να μην έχει υποστεί ομογενοποίηση (homogenization).

Ή, απαιτείται, η λιποπεριεκτικότητα, αυτής, της κρέμας, να βρίσκεται εντός καθορισμένου εύρους τιμών.

Δείτε: Ποιά είναι η καλύτερη κρέμα για να φτιάξω βούτυρο?
Κρέμα γάλακτος, η οποία ψύχεται με γρήγορο ρυθμό. Ο ρυθμός αυτός, θα επηρεάσει και την φυσική ωρίμανση, αυτής, της κρέμας. Σε θερμοκρασία δωματίου, το λίπος στο εσωτερικό των λιποσφαιρίων, βρίσκεται και σε κρυσταλλωμένη και σε ρευστή μορφή. Η ρευστή μορφή αποτελεί την συνεχή φάση.  Όταν υποβάλλουμε την κρέμα σε θερμοκρασιακές μεταβολές, μεταβάλλονται και οι ρεολογικές ιδιότητες των κρυστάλλων του λίπους.

Τί είναι, λοιπόν, η ωρίμανση της κρέμας?

Αυτό, το οποίο, εμείς, ονομάζουμε, ωρίμανση, της κρέμας,

δεν είναι τίποτα άλλο, παρά,

το να κάνουμε την, προς βουτυροποίηση, κρέμα μας, να αποκτήσει συγκεκριμένες φυσικοχημικές ιδιότητες και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Η ωρίμανση της βουτυροκρέμας είναι η φυσική ωρίμανση και η βιολογική ωρίμανση

Όμως, πολλοί παρασκευαστές του βουτύρου, δεν έχουν ξεκαθαρίσει, στην σκέψη τους, την  έννοια της ωρίμανσης, της κρέμας.

Έτσι, συχνά, δημιουργείται μια σύγχυση.

Αυτό, οφείλεται , στο γεγονός ότι, ο όρος ωρίμανση χωρίζεται στην,

1) φυσική ωρίμανση (δηλαδή ωρίμανση με φυσικό τρόπο), και στην,

2) βιολογική  ωρίμανση (δηλαδή ωρίμανση με βιολογικό ή χημικό τρόπο).

1. Φυσική Ωρίμανση της βουτυροκρέμας

Γενικά, ο όρος φυσική ωρίμανση, αναφέρεται στο, με ποιό τρόπο, εμείς, θα επεξεργαστούμε την κρέμα, έτσι ώστε, το λίπος αυτής, της κρέμας, θα αποκτήσει τις κατάλληλες φυσικοχημικές ιδιότητες.

Αυτό, το πετυχαίνουμε, εάν, εμείς διατηρήσουμε την κρέμα μας, σε συγκεκριμένες τιμές θερμοκρασίας, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, (temperature sequence).

Έτσι, την στιγμή, ακριβώς, πριν το χτύπημα, το λίπος, της κρέμας, αυτής, θα έχει έναν συγκεκριμένο βαθμό κρυσταλλοποίησης.

Nα πώς γίνεται η ωρίμανση της βουτυροκρέμας
Κρέμα με τιμή pH 6.80. Αυτή είναι μια γλυκιά κρέμα.

Όταν η κρέμα, αυτή, έχει υποστεί, μόνον, φυσική ωρίμανση, και όχι βιολογική ή χημική ωρίμανση, τότε, η τιμή pH, αυτής, της κρέμας, είναι υψηλή.

Δηλαδή, αυτή, η κρέμα δεν έχει ξινίσει, όπερ και αναφέρεται ως γλυκιά κρέμα.

Όταν φτιάχνουμε βούτυρο, από μια τέτοια κρέμα, τότε, εμείς λέμε ότι το βούτυρο μας είναι από γλυκιά κρέμα γάλακτος.

Δείτε: Φτιάχνω βούτυρο από γλυκιά κρέμα γάλακτος

2. Βιολογική ή Χημική Ωρίμανση της βουτυροκρέμας

Γενικά, ο όρος βιολογική ή χημική ωρίμανση, αναφέρεται στον τρόπο, με τον οποίο εμείς, θα επεξεργαστούμε την κρέμα για να προκαλέσουμε την όξυνση, αυτής, της κρέμας.

[Η χημική ωρίμανση της κρέμας αποτελεί μια πρακτική, η οποία δεν εφαρμόζεται συχνά, τοιουτοτρόπως, όταν πρόκειται για όξυνση της βουτυροκρέμας, έχει επικρατήσει ο όρος βιολογική ωρίμανση].

2.α) Βιολογική ωρίμανση της βουτυροκρέμας

Η βιολογική ωρίμανση της κρέμας συνίσταται στην όξυνση, αυτής, της κρέμας, μέσω της εμπλοκής των οξυγαλακτικών βακτηρίων.

Στην περίπτωση, αυτή, η δράση, των οξυγαλακτικών βακτηρίων, θα οδηγήσει στην παραγωγή πολλών αρωματικών ουσιών, οι οποίες θα ενισχύσουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου βουτύρου.

2. β) Χημική ωρίμανση της βουτυροκρέμας
Ξινή κρέμα με τιμή pH 4.77. Ήδη, εδώ, και χιλιετίες, έχει διαπιστωθεί ότι, όταν η κρέμα έχει ξινίσει, (δηλαδή, όταν, η κρέμα έχει χαμηλή τιμή pH), τότε, η βουτυροποίηση, αυτής, της κρέμας είναι αποτελεσματικότερη. Επίσης, και το παραγόμενο βούτυρο από ξινή κρέμα διαφέρει σε σχέση με το βούτυρο, το οποίο, εμείς παίρνουμε από μια γλυκιά κρέμα.

Η χημική ωρίμανση της κρέμας συνίσταται στην όξυνση, αυτής, της κρέμας, μέσω της προσθήκης οξέων.

Η τιμή του pH, μιας κρέμας, η οποία, έχει ωριμάσει με βιολογικό ή χημικό τρόπο, λίγο πριν το στάδιο, του χτυπήματος, μπορεί να κυμαίνεται από 4.5 έως 5.5.

Δείτε: Φτιάχνω βούτυρο από ξινή – ώριμη κρέμα γάλακτος

Θα πρέπει να ξεκαθαρίζεται το είδος της ωρίμανσης της βουτυροκρέμας

Η επεξεργασία μιας βουτυροκρέμας μπορεί να περιλαμβάνει:

— 1. μόνον φυσική ωρίμανση,

— 2. μόνον βιολογική ή χημική ωρίμανση (σπάνια),

— 3. φυσική αλλά μαζί και βιολογική ωρίμανση

Συνήθως, εκείνη η κρέμα, η οποία έχει υποβληθεί, τόσο σε φυσική, όσο, και σε βιολογική ωρίμανση, αναφέρεται ως,

ώριμη – ξινή κρέμα (sour ripened cream).

Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι δεν φθάνει, μόνον, εμάς να μάς πουν ότι μια κρέμα έχει ωριμάσει, ή ότι μια κρέμα πρόκειται να ωριμάσει.

Εμείς θα πρέπει να έχουμε μια απάντηση και για το είδος της ωρίμανσης, αυτής, της κρέμας.

 

Δείτε περισσότερα:

Sensory properties of sour cream as affected by fermentation culture and storage time. Folkenberg, D. M. & Skriver, A. (2001) Milchwissenschaft, 56, 261–264.

Phospholipids delay crystallisation of milk fat. Wiking, L., E. Fredrick, and K. Dewettinck. 2009. Milchwissenschaft 4:376–379

Crystalline structures formed in cream and anhydrous milk fat at 4 °C. Lopez, C., C. Bourgaux, P. Lesieur, and M. Ollivon. 2002. Lait 82:317–335.

Fat crystals and emulsion stability—A review. Rousseau, D. 2000. Food Res. Int. 33:3–14.

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *