Δημοσιεύθηκε την Σχολιάστε

Εάν μπορούσα ποιό γάλα θα διάλεγα?

πρωτοσέλιδο - Εάν μπορούσα ποιό γάλα θα διάλεγα?

Εάν μπορούσα ποιό γάλα θα διάλεγα? Ποιά συστατικά περιέχει το γάλα από το κάθε είδος ζώου? Πόση πρωτεΐνη και πόσο λίπος περιέχει το γάλα?

Εάν μπορούσα ποιό γάλα θα διάλεγα? Το γάλα του Ανθρώπου
Εάν μπορούσα ποιό γάλα θα διάλεγα?
Πολύ φτωχό σε πρωτεΐνες, πολύ πλούσιο σε λακτόζη το γάλα του Ανθρώπου. Τί θα έλεγε, άραγε, ο Charles Darwin για αυτό?

Το γάλα, του Ανθρώπου, είναι πολύ φτωχό σε πρωτεΐνες.

Το γάλα, αυτό, περιέχει, πρωτεΐνες, σε ποσοστό, μόλις, 1.2% κατά βάρος.

Η περιεκτικότητα, του γάλακτος, του Ανθρώπου, σε καζεΐνες είναι, επίσης, χαμηλή.

Οι καζεΐνες αποτελούν, μόλις, το 0.5% κ.β., αυτού, του γάλακτος.

Παρόλα αυτά, οι πρωτεΐνες του ορού, (οροπρωτεΐνες) προσεγγίζουν το εντυπωσιακό ποσοστό του 60% των συνολικών πρωτεϊνών.

Η περιεκτικότητα, του γάλακτος, του Ανθρώπου, σε λίπος είναι, μέτρια, της τάξεως του 3.8% κ.β.

Επίσης, το ανθρώπινο γάλα είναι εξαιρετικά πλούσιο σε υδατάνθρακες, δηλαδή σε λακτόζη.

Το γάλα, αυτό, περιέχει 7.2% κ.β., λακτόζη.

Η περιεκτικότητα, του γάλακτος, του Ανθρώπου, σε τέφρα είναι, μόλις, 0.2% κ.β.

Συστατικά σε 100 γραμμάρια γάλακτος ανθρώπου

Πρωτεΐνες (gr) Καζεΐνες (gr) Οροπρωτεΐνες (gr) Λίπος (gr) Υδατάνθρακες (λακτόζη) (gr) Τέφρα (gr) Νερό (gr)
1.2 0.5 0.7 3.8 7.2 0.2 87.8
Εάν μπορούσα ποιό γάλα εγώ θα διάλεγα? Το γάλα της Φοράδας
Το γάλα  της φοράδας  χρησιμοποιείται για την παρασκευή οξεογαλάτων, (όπως είναι το κούμις), στην Κεντρική Ασία.

Το γάλα της φοράδας είναι φτωχό σε πρωτεΐνες.

Το γάλα, αυτό περιέχει, πρωτεΐνες, σε ποσοστό, μόλις, 2.2% κ.β.

Η περιεκτικότητα, του γάλακτος, της φοράδας, σε καζεΐνες είναι χαμηλή, της τάξης του 1.3% κ.β.

Οι οροπρωτεΐνες καταλαμβάνουν ένα υψηλό ποσοστό, αυτού, του γάλακτος, το οποίο φθάνει το 0.9% κ.β.

Ή, οι πρωτεΐνες, του ορού, αποτελούν, περίπου, το 40% των συνολικών πρωτεϊνών, του φοραδίσιου γάλακτος.

Η φοράδα χαρακτηρίζεται ως εκείνο  το γαλακτοπαραγωγικό ζώο, του οποίου, το γάλα έχει την μικρότερη λιποπεριεκτικότητα.

Το γάλα  της φοράδας  περιέχει, μόλις, 1.7% κ.β., λίπος.

Επίσης, το γάλα, της φοράδας, είναι εξαιρετικά πλούσιο σε υδατάνθρακες, δηλαδή, σε λακτόζη.

Το γάλα, αυτό, περιέχει 6.2% κ.β., λακτόζη.

Η περιεκτικότητα σε τέφρα, του γάλακτος, της φοράδας, είναι 0.5% κ.β.

Συστατικά σε 100 γραμμάρια γάλακτος φοράδας

Πρωτεΐνες (gr) Καζεΐνες (gr) Οροπρωτεΐνες (gr) Λίπος (gr) Υδατάνθρακες (λακτόζη) (gr) Τέφρα (gr) Νερό (gr)
2.2 1.3 0.9 1.7 6.2 0.5 89.4
Εάν μπορούσα ποιό γάλα εγώ θα διάλεγα? Το γάλα της Αγελάδας
Εάν μπορούσα ποιό γάλα θα διάλεγα?
Σήμερα, η διάδοση, και η κατανάλωση του αγελαδινού γάλακτος είναι τέτοια, ώστε, κάθε φορά, όταν, αναφέρουμε τον όρο ”γάλα”, εμείς εννοούμε το αγελαδινό γάλα.

Το γάλα, της αγελάδας, περιέχει ικανοποιητικές ποσότητες από πρωτεΐνες, της τάξης του 3.5% κ.β.

Οι καζεΐνες αποτελούν, περίπου, το 80%, και οι πρωτεΐνες ορού αποτελούν το 20% των συνολικών πρωτεϊνών.

Δείτε: Ποιές είναι οι Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Ε Σ πρωτεΐνες γάλακτος?

Το γάλα, της αγελάδας, περιέχει μέτριες ποσότητες υδατανθράκων.

Η λακτόζη καταλαμβάνει το 4.8% κ.β., του αγελαδινού γάλακτος.

Το λίπος, του αγελαδινού γάλακτος, είναι της τάξης του 3.7% κ.β.

Η περιεκτικότητα σε τέφρα, στο αγελαδινό γάλα, είναι 0.7% κ.β.

Συστατικά σε 100 γραμμάρια γάλακτος αγελάδας

Πρωτεΐνες (gr) Καζεΐνες (gr) Οροπρωτεΐνες (gr) Λίπος (gr) Υδατάνθρακες (λακτόζη) (gr) Τέφρα (gr) Νερό (gr)
3.5 2.8 0.7 3.7 4.8 0.7 87.3
Εάν μπορούσα ποιό γάλα εγώ θα διάλεγα? Το γάλα της Βουβάλας

Το γάλα, της βουβάλας, είναι μάλλον πλούσιο σε πρωτεΐνες.

Το γάλα, αυτό, περιέχει πρωτεΐνες, σε ποσοστό 4.0% κ.β.

Οι καζεΐνες καταλαμβάνουν ένα πολύ υψηλό ποσοστό, της τάξης του 87%, και οι πρωτεΐνες ορού καταλαμβάνουν, μόλις, το 13% των συνολικών πρωτεϊνών, του βουβαλινού γάλακτος.

Το γάλα, της βουβάλας, χαρακτηρίζεται από μια υψηλή λιποπεριεκτικότητα της τάξεως του 6.5% κ.β.

Το βουβαλινό γάλα περιέχει μέτριες ποσότητες υδατανθράκων.

Η λακτόζη καταλαμβάνει το 4.8% κ.β., αυτού, του γάλακτος.

Η περιεκτικότητα,, σε τέφρα, του βουβαλινού γάλακτος, είναι 0.7% κ.β.

Συστατικά σε 100 γραμμάρια γάλακτος βουβάλας

Πρωτεΐνες (gr) Καζεΐνες (gr) Οροπρωτεΐνες (gr) Λίπος (gr) Υδατάνθρακες (λακτόζη) (gr) Τέφρα (gr) Νερό (gr)
4.0 3.5 0.5 6.5 4.8 0.7 84.0
Εάν μπορούσα ποιό γάλα εγώ θα διάλεγα? Το γάλα του Προβάτου
Το πρόβειο γάλα έχει την υψηλότερη περιεκτικότητα σε στερεά συστατικά από όλα τα είδη του γάλακτος.

Το γάλα, του προβάτου, είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες.

Αυτό, το γάλα περιέχει πρωτεΐνες, σε ποσοστό 5.8% κ.β.

Δείτε: Δείτε ποιό γάλα έχει την μεγαλύτερη και την μικρότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη

Οι καζεΐνες αποτελούν το 82%, και οι πρωτεΐνες ορού το 18%, του συνόλου των πρωτεϊνών.

Το πρόβατο αποτελεί εκείνο το γαλακτοπαραγωγικό ζώο, του οποίου το γάλα έχει την υψηλότερη λιποπεριεκτικότητα.

Το πρόβειο γάλα περιέχει λίπος, σε ποσοστό, 7.0% κ.β.

Το γάλα, του προβάτου, περιέχει μέτριες ποσότητες υδατανθράκων.

Η λακτόζη καταλαμβάνει το 4.8% κ.β., του πρόβειου γάλακτος.

Η περιεκτικότητα σε τέφρα, στο πρόβειο γάλα, είναι 0.8% κ.β.

Συστατικά σε 100 γραμμάρια γάλακτος προβάτου

Πρωτεΐνες (gr) Καζεΐνες (gr) Οροπρωτεΐνες (gr) Λίπος (gr) Υδατάνθρακες (λακτόζη) (gr) Τέφρα (gr) Νερό (gr)
5.8 4.7 1.1 7.0 4.8 0.8 81.6
Εάν μπορούσα ποιό γάλα εγώ θα διάλεγα? Το γάλα της Αίγας
Το κατσικίσιο γάλα έχει υψηλή περιεκτικότητα σε β-καζεΐνη.

Το γάλα, της αίγας, περιέχει πρωτεΐνες, σε ποσοστό, της τάξεως του 3.8% κ.β.

Οι καζεΐνες αποτελούν το 82%, και οι πρωτεΐνες, του ορού, το 18% των συνολικών πρωτεϊνών, του κατσικίσιου γάλακτος.

Το λίπος, του αίγειου γάλακτος, είναι 4.8% κ.β.

Το γιδίσιο γάλα περιέχει μέτριες ποσότητες υδατανθράκων.

Η λακτόζη καταλαμβάνει το 4.7% κ.β., του αίγειου γάλακτος.

Η περιεκτικότητα σε τέφρα, του γίδινου γάλακτος, είναι 0.8% κ.β.

Δείτε: Κατσικίσιο γάλα – Πόσο καλά το ξέρουμε?

Συστατικά σε 100 γραμμάρια γάλακτος αίγας

Πρωτεΐνες (gr) Καζεΐνες (gr) Οροπρωτεΐνες (gr) Λίπος (gr) Υδατάνθρακες (λακτόζη) (gr) Τέφρα (gr) Νερό (gr)
3.8 3.1 0.7 4.8 4.7 0.8 85.9

Πάντως μην ξεχνάμε ότι κάθε είδος ζώου παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση στα συστατικά του γάλακτος.

Η φυλή, το στάδιο της γαλακτικής περιόδου αποτελούν συνήθως τους κυριότερους παράγοντες οι οποίοι θα καθορίσουν την σύσταση του γάλακτος.

Δείτε: Φάρμα παρασκευής τυροκομικών – Τί φυλή αιγών να επιλέξω?

 

Δείτε περισσότερα:

Mare milk. Park, Y.W., Zhang, H., Zhang, B., and Zhang, L. (2006). Ιn: Handbook of Milk of Non-Bovine Mammals. (eds Y.W. Park and G.F.W. Haenlein), Blackwell Publishers, Ames, Iowa and Oxford, England, pp. 275–296.

Prolific breeds of Greece. Hatziminaoglou, I., Georgoudis, A., Zervas, N., and Boyazoglu, J. (1996). Ιn: Prolific Sheep (ed. M.H. Fahmy). Commonwealth Agricultural Bureaux International Press, Wallingford, UK.

Factors affecting goat milk production and quality. Goetsch, A.L., Zeng, S.S., and Gipson, T.A. (2011). Small Ruminant Research, 101, 55–63.

Micronutrients in milk. Renner, E., Schaafsma, G., and Scott, K.J. (1989). Ιn: Micronutrients in Milk and Milk-Based Products. (ed. E. Renner), Elsevier Applied Science, New York, USA, pp. 1–70.

 

 

 

 

Facebook Comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *